توسکا | Tooska

.....بخش ارتباط با ما ......

..کارخانه..

مازندران، جویبار، شهرک صنعتی جویبار، بلوار صنعت، میدان کارآفرین، خیابان بوستان

011-42561271

Factory@Tooskaoil.com

..دفتر مرکزی..

تهران، میدان آرژانتین، خیابان هجدهم ، بن بست گل محمدی ، پلاک 2

021-88733658

CRM@Tooskaoil.com

..دفتر فروش..

گلستان، گرگان، خیابان افسران، نبش افسران2

017-3898

Marketing@Tooskaoil.com

ارتباط با ما