توسکا | Tooska

.....روغن مایع کانولا ......

ترکیبات :

روغن کلزا ( کانولا)

اطلاعات محصول:

مناسب پخت و پز و سالاد

ماندگاري طولاني

مصرف کمتر روغن

در جاي خشك و نسبتا خنك ( دماي 25-20 درجه سانتيگراد) و به دور از تابش مستقيم نور خورشيد

يكسال پس از توليد محصول

پیشنهاد می شود به عنوان روغن سرخ کردنی استفاده نشود

وزن:
2700g

وزن:
810g

با افتخار ساخت ایران

Made In Iran